My 2 days trip to Southern of Azerbaijan...

В эти выходные вместе с группой фармацефтических компаний AVITA отправились в город Губа, в ходе которого должна была пройти конференция на тему "Актуальные проблемы клинической неврологии".
Губа, это город, который находится в 168км от столицы - Баку, на севере Азербайджана.
Расположились мы в "Retro Hotel Guba", и после обеда решили прогуляться по окресностям.


15:00 Конференция началась.
1) 15:00-15:15 Açılış, ön söz Elmi-Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutunun direktoru, əməkdər elm xadimi, Rusya Tibb Elmləri Akademiyasının akademiki, 
t.e.d., professor Əlişir Musayev
2) 15:15-15:50 "Mekanik Bel Ağrıları Ayırıcı Tanı ve Tıbbı Tedavi" "70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi"-nin baş həkimi, fiziki müalicə və reabilitasiya uzmanı, Prof. Dr. Belgin Erhan
3) 15:50-16:35 "Vertebrogen radikulopatiyaların kompleks müalicəsində primidin nukleotidlərinin tətbiqi" Elmi-Tətqiqat Tibbi Bərpa İnstitunun Klinik Neyrofiziologiya laboratoriyasının rəhbəri, t.e.d. Sədaqət Hüseynova
4) 16:25-17:00 "İşemik insultdan sonra yaranan mülayim koqnitiv pozulmaların müalicəsinə yanaşmalar" Ə. Əliyev adına Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunun Sinir xəstəlikləri kafedrasınnın dosenti, t.e.d. Rövşən Həsənov
5) 17:00-17:35 "Qeyri spesifik bel ağrılarında tiokolxikozidin klinik effektivliyini qiymətləndirən prospektiv tədqiqat" Azerbaycan Tibb Universiteti Neyrocərrahiyə kafedrasının dosenti, t.e.n. Rövşən Xəlilzadə
6) 17:35-17:50 Son Söz
"Avita" şirkətlər qrupunun baş direktoru İlqar Əhmədov


 


А после конференции началась шоу-программа, с различными играми, весельями, танцами.
А на утро была организована поездка на Губинский мемориальный комплекс геноцида.

"Губинское захоронение жертв геноцида было обнаружено 1 апреля 2007 года при проведении земляных работ на территории. В 2009 году распоряжением Кабинета Министров был утвержден «План мероприятий по увековечению памяти жертв массовых убийств в Губинском районе», принято решение о создании монументального мемориального комплекса и проведении благоустройства на территории обнаруженного массового захоронения. В июле 2007 года сотрудниками Института археологии и этнографии Национальной Академии Наук Азербайджана были начаты широкие исследовательские работы на месте массового захоронения, которые завершились в сентябре 2008 года. В результате исследований было установлено, что захоронение имеет отношение к геноциду, учиненному в 1918 году армянами против местного мирного населения." Источник.
No comments